Privalomi Autoriai

Privalomi Autoriai

Aidas Marčėnas Biografija, asmenybė, kūryba


Šiame straipsnyje aptariama Aido Marčėno biografija, pradedant nuo jo gimimo 1960 m. sausio 18 d. Kaune ir išryškinant jo kūrybinę kelionę, kuri prasidėjo dar m [...]

Marius Ivaškevičius Biografija, asmenybė, kūryba


Šiame straipsnyje aptarsime Aido Marčėno biografiją, pradedant nuo jo gimimo 1960 m. Kaune ir studijų Vilniaus universitete, iki pirmojo literatūros debiuto 198 [...]

Jurgis Kunčinas Biografija, asmenybė, kūryba


Šiame straipsnyje apžvelgsime Jurgio Kunčino gyvenimo ir kūrybos kelionę, nuo jo gimimo Alytuje iki tapimo vienu ryškiausių XX amžiaus antros pusės Lietuvos rašyt [...]

Marcelijus Martinaitis Biografija, asmenybė, kūryba


Šiame straipsnyje pateiksime trumpą apžvalgą apie Marcelijaus Martinaičio, vieno žymiausių XX amžiaus antros pusės Lietuvos poetų, kūrybą. Pradėsime nuo jo biog [...]

Judita Vaičiūnaitė Biografija, asmenybė, kūryba


Šiame straipsnyje pateiksime trumpą apžvalgą apie Juditos Vaičiūnaitės, žymios lietuvių poetės ir vertėjos, gyvenimą ir kūrybą. Pristatysime jos biografiją, paž [...]

Česlovas Milošas Biografija, asmenybė, kūryba


Šiame straipsnyje pateiksime trumpą apžvalgą apie Česlovo Milošo, vieno iš žymiausių XX amžiaus poetų ir mąstytojų, gyvenimą ir kūrybą. Pradėsime nuo jo biograf [...]

Sigitas Geda Biografija, asmenybė, kūryba


Šiame straipsnyje pateiksime trumpą apžvalgą apie Sigitą Gedą, vieną žymiausių XX amžiaus antros pusės Lietuvos poetų, dramaturgų ir vertėjų. Pristatysime Gedos b [...]

Juozas Aputis Biografija, asmenybė, kūryba


Šiame straipsnyje pateiksime trumpą apžvalgą apie Juozo Apučio, vieno žymiausių Lietuvos prozininkų, gyvenimą ir kūrybą. Pradėsime nuo jo biografijos, pabrėždami [...]

Marius Katiliškis Biografija, asmenybė, kūryba


Šiame straipsnyje pateiksime trumpą apžvalgą apie Mariu Katiliškį, vieną žymiausių XX amžiaus vidurio Lietuvos prozininkų. Pradėsime nuo jo biografijos, pabrėždam [...]

Justinas Marcinkevičius Biografija, asmenybė, kūryba


Šiame straipsnyje pateiksime trumpą apžvalgą apie Justino Marcinkevičiaus, vieno ryškiausių XX amžiaus Lietuvos poeto, dramaturgo ir visuomenės veikėjo, gyvenimą [...]

Antanas Škėma Biografija, asmenybė, kūryba


Šiame straipsnyje pateiksime trumpą apžvalgą apie Antano Škėmos, vieno žymiausių XX amžiaus Lietuvos rašytojų, dramaturgų ir aktorių, gyvenimą ir kūrybą. Pradėsim [...]

Bronius Krivickas Biografija, asmenybė, kūryba


  Šiame straipsnyje aptarsime Broniaus Krivicko biografiją, pradedant nuo jo gimimo 1930 m. birželio 4 d. Šiauliuose, ir pabrėžiant jo tapimą vienu iški [...]

Vytautas Mačernis Biografija, asmenybė, kūryba


Šiame straipsnyje pristatomas Vytauto Mačernio gyvenimas ir kūryba: nuo jo gimimo 1921 m. Užugalio kaime iki mirties 1944 m. Mačernio poezija, simbolizmo ir moder [...]

Alberas Kamiu Biografija, asmenybė, kūryba


Šiame straipsnyje pateikiama Albero Kamiu biografija, pradedant nuo jo gimimo 1913 m. Alžyre, išskiriamos pagrindinės jo gyvenimo ir kūrybos stadijos. Aptariamas [...]

Balys Sruoga Biografija, asmenybė, kūryba


Šiame straipsnyje aptariama Balio Sruogos biografija ir kūryba, akcentuojant jo indėlį į XX amžiaus Lietuvos literatūrą. Paminėtas jo iš [...]

Salomėja nėris Biografija, asmenybė, kūryba


Šiame straipsnyje pateikiama Salomėjos Nėries biografija, aptariant jos indėlį į XX amžiaus Lietuvos literatūrą, išsilavinimą, pedagoginę veiklą, kūrybą sovietmeč [...]

Henrikas Radauskas Biografija, asmenybė, kūryba


Šiame straipsnyje pristatomas Henrikas Radauskas – XX amžiaus Lietuvos poezijos šviesulys, aptariama jo gyvenimo kelionė nuo studijų Lietuvoje iki gyvenimo emigra [...]

Jonas Aistis Biografija, asmenybė, kūryba


Šiame straipsnyje aptariama Jonos Aistis – vienas žymiausių XX amžiaus Lietuvos poetų. Pradedant nuo jo gyvenimo kelio, studijų Lietuvoje, diplomatinio darbo iki [...]

Jurgis Savickis Biografija, asmenybė, kūryba


Šiame straipsnyje aptariama Jurgio Savickio biografija, pradedant nuo jo gimimo ir studijų, iki tapimo modernizmo pradininku lietuvių literatūroje. Išryškinama [...]

Francas Kafka Biografija, asmenybė, kūryba


Šiame straipsnyje aptarsime Franzo Kafkos biografiją ir svarbiausius jo gyvenimo bei kūrybos aspektus. Pristatysime Kafkos gyvenimo pradžią Prahoje, jo teisės stu [...]

Vincas Mykolaitis-Putinas Biografija, asmenybė, kūryba


Šiame straipsnyje aptariama Vinco Mykolaičio-Putino biografija, pradedant nuo jo gimimo 1893 m. ir baigiant mirtimi 1967 m. Paminėtas jo [...]

Vincas Krėvė-Mickevičius Biografija, asmenybė, kūryba


Šiame straipsnyje pristatoma Vinco Krėvės-Mickevičiaus biografija, apžvelgiant jo indėlį į lietuvių literatūrą, pagrindines temas jo kūriniuose ir vaidmenį kaip p [...]

Juozas Tumas-Vaižgantas Biografija, asmenybė, kūryba


Šiame straipsnyje apžvelgiama Juozo Tumo-Vaižganto, vieno žymiausių XX amžiaus pradžios Lietuvos rašytojų, biografija, pradedant nuo jo gimimo ir studijų iki in [...]

Šatrijos Ragana Biografija, asmenybė, kūryba


Šiame straipsnyje pristatoma Šatrijos Raganos, tikruoju vardu Marijos Pečkauskaitės, biografija, akcentuojant jos indėlį į lietuvių literatūrą ir kultūrą. Aprašom [...]

Jonas Biliūnas Biografija, asmenybė, kūryba


Šiame straipsnyje pristatoma Jono Biliūno biografija, akcentuojant jo indėlį į lietuvių literatūrą ir kultūrą. Aprašoma jo vaikystė, švietimo kelias, literatūri [...]

Vincas Kudirka Biografija, asmenybė, kūryba


Šiame straipsnyje apžvelgiama V. Kudirkos biografija, pradedant nuo jo ankstyvųjų metų, išsilavinimo, literatūrinės ir visuomeninės veiklos, baigiant jo indėl [...]

Antanas Baranauskas Biografija, asmenybė, kūryba


Šiame straipsnyje apžvelgiama Antano Baranausko biografija, pradedant nuo jo gimimo 1835 m. ir išskiriant svarbiausius jo gyvenimo etapus bei veiklą. Aptariama Ba [...]

Adomas Mickevičius Biografija, asmenybė, kūryba


Šiame straipsnyje aptariama Adomo Mickevičiaus, XIX amžiaus poetų, biografija, nuo jo gimimo 1798 m. iki mirties 1855 m., ir išryškinamas jo indėlis į lenkų ir [...]

Johanas Volfgangas Gėtė Biografija, asmenybė, kūryba


Šiame straipsnyje apžvelgiama Johano Volfgango Gėtės, vieno žymiausių Vokietijos literatūros klasikų, gyvenimas ir kūryba, pradedant nuo jo gimimo 1749 m. ir ba [...]

Kristijonas Donelaitis Biografija, asmenybė, kūryba


Šiame straipsnyje aptariama Kristijono Donelaičio, XVIII amžiaus pabaigos lietuvių poeto ir kunigo, gyvenimas ir kūryba, pradedant nuo jo gimimo 1714 m. ir baigia [...]

Motiejus Kazimieras Sarbievijus Biografija, asmenybė, kūryba


Šiame straipsnyje pateiksime trumpą apžvalgą apie Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus, XVII amžiaus Lenkijos-Lietuvos poeto ir Jėzuitų ordino dvasininko, gyvenimą ir [...]

Viljamas Šekspyras Biografija, asmenybė, kūryba


Šiame straipsnyje pateikiama Viljamo Šekspyro biografija, apžvelgiant jo gyvenimą nuo gimimo Stratforde prie Eivono 1564 m. iki mirties 1616 m. Nagrinėjama Šeks [...]

Mikalojus Daukša Biografija, asmenybė, kūryba


Šiame straipsnyje aptariama Mikalojaus Daukšos biografija, pradedant nuo jo gimimo XVI amžiaus viduryje Mažojoje Lietuvoje, studijų ir veiklos kaip rašytojo ir [...]

Martynas Mažvydas Biografija, asmenybė, kuryba


  Šiame straipsnyje pristatomas Martynas Mažvydas – XVI amžiaus lietuvių rašytojas, žinomas kaip pirmosios lietuviškos knygos „Katekizmas“ autorius. Apt [...]

Jonas Radvanas: Biografija, asmenybė, kūryba


Šiame straipsnyje pateikiama Jonas Radvanas, XVI amžiaus Lietuvos istorinė asmenybė, jo kūrybos perlą sudaro „Radviliada“. Analizuojamas šis epinis poemas, atsk [...]

Jonas Mačiulis Maironis: Biografija, kūryba, eilėraščiai


Šiame straipsnyje aptariama Jonas Mačiulis-Maironis, vienas žymiausių Lietuvos literatūros šviesulių, jo gyvenimas ir kūryba, pradedant nuo ankstyvųjų metų Šilu [...]